PPKT Kampus Kesihatan  |  Kami Memimpin

A- A A+
Log Masuk

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Seksyen Aplikasi

PENGENALAN

Seksyen Maklumat merupakan satu seksyen di bawah Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT) Kampus Kesihatan. Perkhidmatan utama Seksyen Maklumat adalah membangun, menyelenggara dan memberikan khidmat bantuan bagi aplikasi-aplikasi di Kampus Kesihatan USM samada dibangunkan oleh PPKT Kampus Kesihatan mahupun oleh PPKT Kampus Induk dan Kampus Kejuruteraan. Semua staf di Seksyen Aplikasi adalah terlibat dengan aktiviti pembangunan, penyelenggaraan dan bantuan perkhidmatan aplikasi sepanjang masa.

OBJEKTIF

Seksyen Maklumat, PPKT Kampus Kesihatan adalah bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan pembangunan, penyelenggaraan dan bantuan aplikasi- aplikasi utama kepada kampus bagi menyokong pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan inovasi, produktiviti pentadbiran dan pengurusan serta perkhidmatan kesihatan Hospital USM. Seksyen ini juga melihat kepada penyediaan data yang bersepadu bagi memastikan maklumat disimpan secara berintegrasi dan dapat dicapai dengan mudah dan pantas.

SKOP

 1. Pembangunan Aplikasi (SMU dan HIS baru)
 2. Penyelenggaraan Aplikasi (SMU dan HIS sedia ada)
 3. Khidmat Bantuan Aplikasi

SINGKATAN/ DEFINISI

 • PPKT :           Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi
 • SD :                ServisDesk
 • PTJ :              Pusat Tanggungjawab
 • SMU :            Sistem Maklumat Universiti
 • HIS :             Hospital Information System

 

TUJUAN

Seksyen Maklumat menyediakan perkhidmatan seperti berikut;

 1. Menguruskan permohonan aplikasi atau modul baru daripada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan yang dimohon melalui Servis Desk (SD).
 2. Menguruskan permohonan penyelenggaraan kepada aplikasi yang telah dibangunkan melibatkan ralat kod pengatucaraan, ketidaktepatan data, penambahan paparan maklumat, pembatalan kemasukan data dan tahap akses kepada aplikasi.
 3. Menyediakan bantuan perkhidmatan aplikasi terutama sokongan kepada aplikasi- aplikasi yang dibangunkan oleh Kampus Induk atau Kampus Kejuruteraan.

Tech Talk

Coffee Break : What is Office 365 Planner
planner
Date : 25 Mac 2018
Time : 9.30am - 11.00am
Venue : Bilik Latihan PPKT
by : En. Mohd Nazri B Mat Husin

Hubungi Kami

Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT)
Universiti Sains Malaysia,
Kampus Kesihatan
16150 Kubang Kerian
Kota Bharu, Kelantan
 
Tel : +609-7673000
Faks : +609-7671060
Email:

Pautan Kerajaan

mygovmscmqa

Penafian

Universiti Sains Malaysia, Health Campus shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.

Security & Privacy Policy

 • Last Modified: 11 Jun 2018.