Fungsi Unit Operasi dan Penyelenggaraan

Meneraju dan merancang strategi pelaksanaan penyelenggaraan dan mengurus permohonan perubahan

  • Membantu pengguna membaiki/mengemaskini kesalahan/pertukaran kemasukan data.

Menguruskan pendaftaran dan pertukaran pengguna dan penambahan lokasi

  • Menguruskan permohonan pendaftaran pengguna pada sistem- sistem.
  • Merekod semua proses pendaftaran ke dalam servisdesk.
  • Menguruskan permohonan penambahan lokasi penggunaan sistem.

Mengagihkan doket- doket berkaitan aplikasi dalam Servisdesk

  • Memantau doket- doket di SD sekurang- kurangnya 2 kali sehari.
  • Doket pendaftaran diagih terus setelah sampul surat terbuka (borang sudah diterima di pejabat)

Menjalankan aktiviti pengemaskinian webstart

  • Menguruskan pengemaskinian senarai shortcut pada server teknikal.
  • Membantu unit teknikal mengemaskini webstartdi semua pc 

Meneruskan pembangunan sediada

  • Meneruskan pembangunan sediadasehingga diputuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Aplikasi.  

Disclaimer : Communication and Technology Knowledge Center, Universiti Sains Malaysia Health Campus is not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this site.

Copyright © 2018 by Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi, Unit Web Dan Multimedia. All rights reserved.