Fungsi Pentadbiran

Pengurusan Staf

 • Menguruskan dan melaraskan system melapor dan carta organisasi
 • Menguruskan permohonan cuti staf/pertukaran waktu fleksi dan cuti separuh hari
 • Menjadi perantara diantara PPKT dan PTI dalam menguruskan CPD staf dari segi pelarasan permohonan dan proses menghadiri kursus
 • Menguruskan kebajikan dan penempatan staf
 • Menguruskan perjalanan program serta kebajikan dan penempatan pelajar latihan industri di PPKT

Pengurusan kewangan

 • Menguruskan perolehan PPKT
 • Menguruskan tuntutan & pembayaran staf
 • Pengurusan akaun kewangan PPKT
 • Membantu dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan sebutharga

Pengurusan Aset

 • Mengurus dan menyelaras system pinjaman computer, laptop, web cam dan lcd
 • Mengurus dan menyelaras stok alat untuk pembaikian berada diparas yang mencukupi dan memaklumkan kepada pegawai yang bertanggungjawab sekiranya stok berkurangan
 • Membantu pegawai Aset dalam menguruskan hal-hal berkaitan Aset PPKT

Pengurusan Jabatan

 • Membantu menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan susunatur, kebersihan dan keceriaan PPKT

Disclaimer : Communication and Technology Knowledge Center, Universiti Sains Malaysia Health Campus is not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this site.

Copyright © 2018 by Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi, Unit Web Dan Multimedia. All rights reserved.