Pengurusan Korporat

  • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti perhubungan dalaman dan luaran, menyalurkan maklumat serta pengurusan imej dan identiti PPKT ke arah kecemerlangan
  • Merancang dan menyelaras  aktiviti perundingan penjanaan kewangan PPKT dibawah Jawatankuasa NEGOPPKT
  • Merancang, menyelaras & menguruskan aktiviti rasmi PPKT
  • Pengurusan Imej Korporat PPKT

Pengurusan Latihan

  • Bertanggungjawab dalam merancang, menyelaras, menganalisa, menganjur dan menjalankan aktiviti penambahbaikan secara berterus melalui kursus dan latihan kepada staf PPKT dan Staf Kampus Kesihatan

Disclaimer : Communication and Technology Knowledge Center, Universiti Sains Malaysia Health Campus is not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this site.

Copyright © 2018 by Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi, Unit Web Dan Multimedia. All rights reserved.