Aset

 • Dokumentasi dan pemantauan penggunaan
 • Penyediaan sebutharga
 • Penilaian teknikal
 • Pelupusan / Hapuskira peralatan ICT

Sokongan Teknikal

 • Mengurus talian dan kaunter Khidmat Pelanggan PPKT
 • Mengendali aduan mengenai peralatan ICT* yang diterima:
  • Komputer
  • Mesin pencetak
  • Access Door / Sistem Kehadiran
  • Palang
  • Aplikasi / Sistem maklumat berpusat
 • Mengendali permohonan baru / penggantian mengenai peralatan ICT*:
  • Komputer
  • Mesin pencetak
  • Access Door / Sistem Kehadiran
 • Membaikpulih peralatan ICT*
 • Menyelenggara peralatan ICT* secara berkala
 • Menyediakan khidmat tunggu selia bagi sesi Telesidang melalui Skype, WebEx dan lain-lain

Disclaimer : Communication and Technology Knowledge Center, Universiti Sains Malaysia Health Campus is not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this site.

Copyright © 2018 by Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi, Unit Web Dan Multimedia. All rights reserved.