Fungsi Unit Web, Multimedia & E-Learning

 Pengurusan Laman Web

 • Menyediakan kemudahan capaian maklumat dengan menghasilkan laman web yang dinamik, berinovatif, mudah dan mesra pengguna
 • Membantu menyediakan laman web/portal web PTJ
 • Memberi latihan dan awareness kepada pentadbir laman web mengenai pengemaskinian data, patches dan serangan pengodam
 • Membantu dalam penyediaan tapak web dan hosting laman web jabatan/PTJ
 • Memberi khidmat nasihat mengenai hal-hal teknikal yang bersangkutan dengan laman web
 • Membantu dalam penyelenggaraan dan kemaskini laman web rasmi PTJ
 • Jawatankuasa pemantauan kandungan laman web jabatan/PTJ
 • Menyediakan khidmat perundingan pembangunan laman web persidangan dan kepada organisasi luar yang berminat melalui projek penjanaan kewangan PPKT.

Pengurusan Multmedia

 • Merancang dan merekabentuk pembangunan multimedia rasmi jabatan/PTJ di Kampus Kesihatan.
 • Memberi khidmat sokongan kepada proses pengajaran dan pembelajaran serta khidmat penyebaran dan penyampaian maklumat di Kampus Kesihatan dalam aspek pembangunan multimedia.  
 • Berperanan dalam menjayakan segala aktiviti rasmi PTJ yang melibatkan pembangunan multimedia.
 • Bertanggungjawab menghasilkan produk seperti video korporat, video dalaman PTJ, slide show dan sebagainya
 • Menguruskan arkib dan bahan multimedia.
 • Menyediakan khidmat perundingan pembangunan rekabentuk multimedia persidangan & kepada organisasi luar yang berminat melalui projek penjanaan kewangan PPKT.


Pengurusan Sistem E-Learning

 • Memberi bantuan sokongan dan keperluan teknikal kepada aktiviti Elearning@USM; (Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik, CDAE) bagi Kampus Kesihatan
 • Penyeragaman keperluan sokongan eLearning bagi ketiga-tiga Pusat Pengajian (Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Pusat Pengajian Sains Perubatan & Pusat Pengajian Sains Pergigian)
 • Memberi khidmat sokongan kepada pensyarah, staf dan pelajar dalam menyelesaikan masalah berkaitan eLearning.
 • Memberi latihan kepada pensyarah dan pelajar dalam pembangunan dan pengunaan eLearning
 • Memberi khidmat sokongan kepada pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran eLearning.
 • Khidmat sokongan dari aspek kandungan bahan pengajaran dan pembelajaran di Pusat Pengajian
  • Migrasi data dan kandungan kursus
  • Backup/archive/restore data di server
 • Penyediaan laporan penggunaan eLearning kepada pusat pengajian dan Pihak Pengurusan.
 • Memberi khidmat perundingan kepada organisasi/institusi luar yang berminat dalam pembangunan eLearning menggunakan Learning Management System (LMS) melalui projek penjanaan kewangan PPKT.

 

Penafian : Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi, Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Copyright © 2018 by Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi, Unit Web Dan Multimedia. All rights reserved.